Po postavení súčasného kostola sv. Jána Nepomuckého v rokoch 1924–1927 sa zvony spomínajú až v roku 1932, kedy biskup Jozef Čársky udeľuje povolenie pre zadováženie nového zvona pre farský kostol vo Vechci urbárskou obcou. Dôvodom je, že dovtedajší zvon je taký slabý, že jeho hlas nebolo počuť ani do blízkej školy. Keď koncom vojny v roku 1945 bola veža kostola aj so zvonmi ustupujúcou nemeckou armádou podmínovaná a odpálená, čo poškodilo značnú časť kostola. Preto bolo potrebné zadovážiť nové zvony. Vtedajší vechcovský farár kanonik a dekan Vdp. Ján Tuleja nariadil pozbierať zvonovinu s rozbitých zvonov, ktorej sa údajne nazbieralo spolu do 400 kg. Hneď po vojne v roku 1946 požiada farnosť Chrámové družstvo v Pelhřimově o pomoc pri tejto záležitosti. Načo prišlo viacero ponúk. Pôvodne chceli objednať hneď dva zvony. Dokonca boli vybraní aj patróni. Jeden mal byť zvon sv. Jána Nepomuckého patróna farnosti a druhý vierozvestcom Cyrilovi a Metodovi. Keďže povojnová situácia bola zložitá a surovín bolo málo, nakoniec zostalo iba pri jednom zvone, ktorý dostal meno sv. Jozef.
Tento zvony máji roku 1949 došiel do farnosti po ročnej objednávke. Zvon hlasu„h¹“ vo váhe 295 kg bez príslušenstva. Priemer zvonu je 794 mm. Ako som už spomenul vyššie, zvon bol pomenovaný po svetom Jozefovi, pestúnovi Ježiša Krista. Odliala ho zvonárňa Zukov-Michera a spol. v Brne-Husovicích za prítomnosti pána B. Zemana riaditeľa závodu, s arcibiskupským kolaudátorom zvonov Jaroslavom Dobrodinským, chrámovým družstvom v Pelhřimove a bol uznaný za bezchybný. Zvon bol v tom čase aj úplne vyplatený. Zvon posvätil 22. mája 1949 pápežský komorník vdp. Ján Jacko. Hoci veža ešte nebola opravená, zvon dočasne umiestnili v provizórnej zvonici v blízkosti kostola. Tento zvon už cez 70 rokov zvoní (bije, vydáva svoj zvuk) nad obcou. Posledný uliaty zvon a posvätený pre farský kostol vo Vechci bol v roku 1975, tento zvon nesie meno patróna farnosti sv. Jána Nepomuckého. Zvon odliala firma Zvonařská dílnaTomášková-Dytrychová. Ma tiež svoju zaujímavú legendu, ako sa do Vechca vďaka vtedajšiemu duchovnému Vdp. Štefanovi Šantovi dostal. Po komunikácii s firmou Tomášková-Dytrychová, tento zvon ani neevidujú. Skutočne to bola veľká zásluha vtedajšieho farára, ktorý podľa možnosti to urobil tajne. Auto na prevoz zvonu bolo zapožičané z kameňolomu a bolo zvlášť upravené na tajný prevoz. No žiaľ, taká bola doba. No nakoniec sa zvon nainštaloval a zvoní až doteraz.
Jozef Matis

     

Od Admin

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *