Rekonštrukcia obecných budov

Názov zákazky: Vypracovanie projektovej dokumentácie pre rekonštrukciu obecných budov Zákazka zadávaná podľa §117 Druh zákazky: Služby

05.12.2016 – Výzva PD Súbor PDF

05.12.2016 – Príloha č.1 PD zmluva Súbor PDF