Traktorová kosačka

Zákazka zadávaná podľa §117 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Druh zákazky: na dodanie tovarov.

01.08.2016 – Výzva Súbor PDF

01.08.2016 – Príloha č.1 Súbor PDF

01.08.2016 – Príloha č.1 Súbor DOC