Oprava priestorov školskej kuchyne

Zákazka zadávaná podľa §117 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Druh zákazky: na uskutočnenie práce.

18.07.2016 – 1. Výzva Súbor PDF

18.07.2016 – 2. Výkaz výmer Súbor PDF

18.07.2016 – 3. Výkaz výmer Súbor XLSX

18.07.2016 – 4. Návrh minimálnych zmluvných podmienok Súbor PDF

18.07.2016 – 5. Návrh minimálnych zmluvných podmienok Súbor DOC