Oplotenie objektov v obci Vechec

Názov zákazky: Oplotenie objektov v obci Vechec. Zákazka zadávaná podľa §117 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Druh zákazky: na uskutočnenie práce.

20.06.2016 – Výzva Súbor PDF

20.06.2016 – Príloha č.1 Výkaz Súbor PDF

20.06.2016 – Príloha č.1 Výkaz Súbor XLSX

20.06.2016 – Príloha č.2 Návrh minimálnych zmluvných podmienok Súbor PDF

20.06.2016 – Príloha č.2 Návrh minimálnych zmluvných podmienok Súbor DOC