Kamerový systém

Názov zákazky: Kamerový monitorovací systém a káblové prepojenie. Zákazka zadávaná podľa §117 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Druh zákazky: na uskutočnenie práce.

1. Výzva Súbor PDF

2.A Príloha č. 1 Výkaz Výmer Súbor PDF

2.B Príloha č. 1 Výkaz Výmer Súbor XLS

3.A Príloha č. 2 Návrh minimálnych zmluvných podmienok Súbor PDF

3.B Príloha č. 2 Návrh minimálnych zmluvných podmienok Súbor DOC

4 Príloha č.3 PD Súbor PDF