Zákazka podľa §117

Zákazka zadávaná podľa §117 zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

05.12.2016 – Vypracovanie projektovej dokumentácie pre rekonštrukciu obecných budov Zákazka zadávaná podľa §117

18.10.2016 – Školské pomôcky pre žiakov z rodín v hmotnej núdzi. Zákazka s nízkou hodnotou na dodanie tovaru zadávaná podľa §117

01.08.2016 – Traktorová kosačka Zákazka na dodanie tovarov.

18.07.2016 – Oprava priestorov Školskej kuchyne Zákazka na uskutočnenie práce.

20.06.2016 – Oplotenie objektov v obci Vechec. Zákazka na uskutočnenie práce.

30.05.2016 – Kamerový monitorovací systém a káblové prepojenie. Zákazka na uskutočnenie práce.