úprava komunikácií

22.2.2014 – Povrchová úprava miestnych komunikácií v obci Vechec. PDF súbor