Oprava plochej strechy

Názov zákazky: Oprava plochej strechy na jedálni ZŠ Vechec. Zákazka zadávaná podľa §9, ods. 9 zákona č. 25/2006 Z. z. Druh – práce.

1. Výzva Súbor PDF zverejnené 31.03.2016

2. Výkaz výmer Súbor PDF zverejnené 31.03.2016

3. Výkaz výmer Súbor XLS zverejnené 31.03.2016

4. Príloha č. 2 – Návrh minimálnych zmluvných podmienok Súbor PDF zverejnené 31.03.2016

5. Príloha č. 2 – Návrh minimálnych zmluvných podmienok Súbor DOC zverejnené 31.03.2016