Autobusové zastávky v obci Vechec

Názov zákazky: Autobusové zastávky v obci Vechec. Zákazka zadávaná podľa §9, od.s9

1.0 Výzva – Súbor PDF

1.1 Výkaz výmer – Súbor PDF

1.2 Výkaz výmer – Súbor XLS

2 Príloha č. 2 Návrh minimálnych zmluvných podmienok – Súbor PDF

3.1 Pôdorys základov A 1-NP -Súbor PDF

3.2 Pôdorys krovu A rez A-A – Súbor PDF

3.3 Pohľady – Súbor PDF

3.4 Perspektíva 1 – Súbor PDF

3.5 Perspektíva 2 – Súbor PDF

3.6 3D pohľad 1 – Súbor JPG

3.7 3D pohľad 2 – Súbor JPG

3.8 Výpis prvkov úprava – Súbor PDF