Park pred obecným úradom Vechec

Názov zákazky: Park pred Obecným úradom Vechec. Zákazka zadávaná podľa §9, od.s9

1.0 Výzva – Súbor PDF

1.1 Výkaz výmer – Súbor PDF

1.2 Výkaz výmer – Súbor XLS

2.0 Príloha č. 2 – Návrh minimálnych zmluvných podmienok – Súbor PDF

3.1 Pôdorys s umiestnením prvkov projektu – Súbor JPEG

3.2 Pohľad z OU – Súbor JPEG

3.3 Axonometrický pohľad na výsadbu – Súbor JPEG

3.4 Celkový pohľad na výsadbu – Súbor JPEG

3.5 Centrálny záhon – Súbor JPEG

3.6 Kvetinová pyramída svahovacie tvárnice – Súbor JPEG

3.6 Pohľad na výsadbu pred OU – Súbor JPEG

3.7 Pohľad na výsadbu pri plote – Súbor JPEG