Oprava priestorov kuchyne, chodby a skladov na OU Vechec

05.03.2015 – Oprava – Súbor PDF

28.02.2015 – Výzva – Súbor PDF

28.02.2015 – Výkaz výmer – Súbor PDF

28.02.2015 – Príloha č.2 ZoD – Súbor PDF

28.02.2015 – Výkaz výmer – Súbor XLSX