Klimatizácia

09.03.2015 – Zrušenie zadávania zákazky – Súbor PDF

28.02.2015 – Výzva – Súbor PDF

28.02.2015 – Návrh zmluvných podmienok – Súbor PDF

28.02.2015 – Výkaz výmer – Súbor XLS