Rekonštrukcia MK na ulici Školskej – práce naviac

29.09.2014 – Výzva – Súbor PDF

29.09.2014 – Príloha č.1 ZoD – Súbor PDF

29.09.2014 – Príloha č.2 Výkaz výmer – Súbor PDF

29.09.2014 – Príloha č.2 Výkaz výmer – Súbor XLSX