Interiérové vybavenie pre Dom smútku

Interiérové vybavenie pre Dom smútku. Zákazka zadávaná podľa §9, ods. 9.

03.09.2014 – Výzva – Súbor PDF

03.09.2014 – Príloha č.1 Návrh zmluvných podmienok – Súbor PDF

03.09.2014 – Príloha č.2 Výpis stolárskych výrobkov – Súbor PDF

03.09.2014 – Výkaz výmer – Súbor PDF

03.09.2014 – Výkaz výmer – Súbor XLS