Rekonštrukcia komunitného centra - IKT

21.08.2014 – Výzva IKT vybavenie – Súbor PDF

21.08.2014 – Príloha č.1 IKT vybavenie – Súbor PDF