Výmena podlahových krytín v priestoroch ZŠ Vechec.

Výmena podlahových krytín v priestoroch ZŠ Vechec.

VO-3 Výzva podlahy – Súbor PDF

Príloha č. 1 – Výkaz výmer – Súbor PDF

Príloha č. 1 – Výkaz výmer – Súbor XLSX

Príloha č. 2 – ZoD – Súbor PDF