Oprava a údržba priestorov ZŠ Vechec

Oprava a údržba priestorov ZŠ Vechec

VO-3 Výzva stavba – Súbor PDF

Príloha č. 1 – Výkaz výmer – Súbor PDF

Príloha č. 1 – Výkaz výmer – Súbor XLSX

Príloha č. 2 – ZoD – Súbor PDF