Povrchová úprava miestnej komunikácie

Zákazka zadávaná podľa §9, ods. 9. Názov zákazky: Povrchová úprava miestnej komunikácie, časť ul. Lomnickej v obci Vechec.

21.05.2014: príloha č. 1 Ts – komunikácie Súbor PDF

21.05.2014: príloha č. 1–2 situácia celkom Súbor PDF

21.05.2014: príloha č. 1–3 situácia Súbor PDF

21.05.2014: príloha č. 1–4 vzor rezy Súbor PDF

21.05.2014: príloha č. 2 výkaz výmer Súbor PDF

21.05.2014: príloha č. 2 výkaz výmer Súbor xls

21.05.2014: príloha č. 3 návrh ZOD Súbor PDF

21.05.2014: VO-3 Výzva stavba Súbor PDF