Stoličky

Zákazka zadávaná podľa §9, ods. 9, názov zákazky: Stoličky.

26.02.2014 – Zverejnenie zadávania zakázky Súbor PDF

26.02.2014 – Výzva – tovar Súbor PDF

26.02.2014 – Príloha č. 1 – Návrh minimálnych zmluvných požiadaviek Súbor PDF

18.03.2014 – Kúpna zmluva č. 12014 Súbor PDF