Dodávka potravín žiakom

28.01.2016 Zákazka podľa §9, ods. 9. Názov zákazky: Dodávka potravín pre žiakov v hmotnej núdzi.

Výzva – Súbor PDF zverejnené 28.01.2016

Príloha č.1: Návrh minimálnych zmluvných požiadaviek Súbor PDF zverejnené 28.01.2016

Návrh ceny Súbor XLSX zverejnené 28.01.2016

02.02.2015 13:20 Zákazka podľa §9, ods. 9. Názov zákazky: Dodávka potravín pre žiakov v hmotnej núdzi.

Výzva – Súbor PDF zverejnené 02.02.2015

Príloha č.1: Návrh minimálnych zmluvných požiadaviek

Návrh ceny

14.01.2014 10:20 Zákazka podľa §9, ods. 9. Názov zákazky: Dodávka potravín pre žiakov v hmotnej núdzi.

Správa o VO PDF zverejnené 29.1.2014

Kúpna zmluva č. 1/2014 PDF zverejnené 24.1.2014

Návrh minimálnych zmluvných požiadaviek

Výzva – tovar

Zverejnenie zadávania zakázky

Návrh ceny