Školské pomôcky pre žiakov

18.10.2016 – Školské pomôcky pre žiakov z rodín v hmotnej núdzi. Zákazka s nízkou hodnotou na dodanie tovaru zadávaná podľa §117.

18.10.2016 – Výzva Súbor PDF

18.10.2016 – Príloha č.1 ZP Súbor PDF

18.10.2016 – Rozpočet Súbor XLS


30.07.2014 – Rámcová dohoda o zákazke na dodávku tovaru – Súbor PDF

18.06.2014 – VO-3 Výzva ŠP – Súbor PDF

18.06.2014 – Výkaz – Súbor XLS


09.10.2013

Zverejnenie zadávania zákazky

Príloha č. 1 Návrh minimálnych zmluvných požiadaviek

VO-3 Výzva – tovar

návrh ceny

Správa: Školské potreby