Zákazka podľa §9, ods. 9

Zákazka podľa §9, ods. 9

31.03.2016 – Oprava plochej strechy na jedálni ZŠ Vechec Zákazka zadávaná podľa §9, ods. 9 zákona č. 25/2006 Z. z. Druh – práce.

09.02.2016 – Deratizácia, dezinsekcia a dezinfekcia. Zákazka na poskytnutie služby.

28.01.2016 – Dodávka potravín pre žiakov v hmotnej núdzi

29.07.2015 – Autobusové zastávky v obci Vechec

29.07.2015 – Park pred Obecným úradom Vechec

28.02.2015 – Oprava priestorov kuchyne, chodby a skladov na OU Vechec.

28.02.2015 – Klimatizácia

02.02.2015 – Dodávka potravín žiakom

30.09.2014 – Výzva – sporák -súbor PDF

29.09.2014 – Rekonštrukcia MK na ulici Školskej – práce naviac.

03.09.2014 – Interiérové vybavenie pre Dom smútku

21.08.2014 – Rekonštrukcia komunitného centra Vechec – elektrospotrebiče

21.08.2014 – Rekonštrukcia komunitného centra Vechec – interiérové vybavenie

21.08.2014 – Rekonštrukcia komunitného centra Vechec – IKT vybavenie

30.07.2014 – Školské potreby

07.07.2014 – Výmena podlahových krytín v priestoroch ZŠ Vechec

07.07.2014 – Oprava a údržba priestorov ZŠ Vechec

24.06.2014 – Vysvetlenie Harmonogram stavieb

18.06.2014 – Plotový systém

18.06.2014 – Výkon stavebného dozoru pre Obec Vechec

21.05.2014 – Povrchová úprava miestnej komunikácie

09.04.2014 – Tuje

24.03.2014 – Externý manažment projektu: Rekonštrukcia komunitného centra Vechec.

26.02.2014 – Stoličky

02.12.2013 – Osobné počítače

12.11.2013 – Rekonštrukcia komunitného centra