Mesiac úcty k starším 2014

Október je mesiacom úcty k starším. Pri tejto príležitosti starosta obce Michal Čandík pozval všetkých seniorov z obce na príjemné posedenie spestrené kultúrnym programom.

/---html