Zmluvy

2016

28.12.2016 – Zmluva o dielo č. 5 Vypracovanie projektovej dokumentácie – Súbor PDF
28.12.2016 – Zmluva o dielo č. 4 Vypracovanie projektovej dokumentácie – Súbor PDF
28.12.2016 – Zmluva o dielo č. 3 Vypracovanie projektovej dokumentácie – Súbor PDF
28.12.2016 – Zmluva o dielo č. 2 Vypracovanie projektovej dokumentácie – Súbor PDF
28.12.2016 – Zmluva o dielo č. 1 Vypracovanie projektovej dokumentácie – Súbor PDF

02.11.2016 – Rámcová dohoda – Školské pomôcky pre žiakov z rodín v hmotnej núdzi
15.08.2016 – Kúpna zmluva – Traktorová kosačka Súbor PDF
05.08.2016 – Zmluva o dielo – Oprava objektu práčovne Súbor PDF
05.08.2016 – Zmluva o dielo – Oprava priestorov Školskej kuchyne Súbor PDF
18.07.2016 – Zmluva o dielo – Oplotenie objektov v obci Vechec Súbor PDF
30.06.2016 – Zmluva o dielo Kamerový monitorovací systém Súbor PDF
24.06.2016 – Zmluva o dielo Park pri Obecnom úrade Vechec Súbor PDF
27.04.2016 – Zmluva o dielo Oprava plochej strechy na jedálni ZŠ Súbor PDF
01.03.2016 – Zmluva Deratizácia, dezinsekcia a dezinfekcia Súbor PDF
22.02.2016 – Kúpna zmluva č. 02/2016 – Dodávka potravín na stravu pre žiakov v hmotnej núdzi Súbor PDF
20.01.2016 – Zmluva o poskytnutí dotácie v pôsobnosti Ministerstva vnútra Slovenskej republiky, na podporu sociálnych a kultúrnych potrieb a riešenia mimoriadne nepriaznivých situácií rómskej komunity uhrádzaná zo štátneho rozpočtu na rok 2015 Súbor PDF zverejnené 20.01.2016

2015

Zmluva o odbere a zneškodňovaní biologicky rozložiteľného odpadu Súbor PDF zverejnené 02.12.2015
 Zmluva o dielo na servis zdvíhacích zariadení Súbor PDF zverejnené 02.12.2015
 Mandátna zmluva č. 1102015 Súbor PDF zverejnené 01.12.2015
 Kúpna zmluva č. Z201530420_Z Súbor PDF zverejnené 23.10.2015
 Zmluva elektrospotrebiče Súbor PDF zverejnené 1.10.2015
Zmluva interiérové vybavenie Súbor PDF zverejnené 1.10.2015
Zmluva IKT technika Súbor PDF zverejnené 1.10.2015
Kúpna zmluva na dodávky školského ovocia pre ZŠ v škoskom roku 2015/2016 Súbor PDF zverejnené 25.09.2015
Kúpna zmluva na dodávky školského ovocia pre MŠ v škoskom roku 2015/2016 Súbor PDF zverejnené 25.09.2015
Zmluva o dielo č. 1/2015 Súbor PDF zverejnené 22.09.2015
Zmluva o dielo č. 3/2015 Súbor PDF zverejnené 09.09.2015
 Zmluva o dielo: Rekonštrukcia komunitného centra Súbor PDF zverejnené 11.08.2015
 Kúpna zmluva č.15/06/2015 Súbor PDF zverejnené 17.06.2015
 Asfalt Zmluva č. Z20157685 – PDF zverejnené 04.06.2015
 Klimatizácia Zmluva č. Z20157683 – PDF zverejnené 04.06.2015
 Zmluva o poskytnutí technickej služby PDF súbor zverejnené 28.05.2015
 Zmluva o dielo č.01/2015 Súbor PDF zverejnené 05.05.2015
 Dodatok k zmluve o nenávratnom finančnom príspevku číslo: Z22120132015601 PDF zverejnené 29.04.2015
 Kúpna zmluva č. 02/2015 PDF zverejnené 28.02.2015

2014

Zmluva Rekonštrukcia MK na ulici Školskej – práce naviac PDF zverejnené 20.10.2014
 Zmluva Hydraulické zdvíhacie zariadenie a stavebné úpravy PDF zverejnené 22.9.2014
 Zmluva interierové vybavenie pre dom smútku PDF zverejnené 22.9.2014
 Mandátna zmluva 4/SD/2014 – PDF zverejnené 28.08.2014
 Mandátna zmluva 3/SD/2014 – PDF zverejnené 28.08.2014
 Mandátna zmluva 2/SD/2014 – PDF zverejnené 28.08.2014
 Mandátna zmluva 1/SD/2014 – PDF zverejnené 28.08.2014
 Zmluva Rekonštrukcia MK na ulici Školskej PDF zverejnené 26.8.2014
 Zmluva Výmena podlahových krytín v priestoroch ZŠ Vechec PDF zverejnené 28.7.2014
 Zmluva 1/07/2014 PDF zverejnené 28.7.2014
 Zmluva Povrchová úprava miestnych komunikácií PDF zverejnené 10.6.2014
 Zmluva Rekonštrukcia komunitného centra PDF zverejnené 21.5.2014
 Zmluva o dielo č.2402/2014 PDF zverejnené 15.5.2014
 Zmluva o dielo PDF zverejnené 28.4.2014
 Zmluva o dielo PDF zverejnené 14.4.2014
 Kúpna zmluva č. 1/2014 PDF zverejnené 24.1.2014

2013

Dodatok k zmluve Terénna sociálna práca v obciach ITMS 27120130525 PDF zverejnené 23.12.2013
 Kúpna zmluva 05/2013 PDF zverejnené 19.12.2013
 Mandátna zmluva VO č. 01/11/2013 – text.pdf
Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. Z2212012015601 – text.pdf
Zmluva 01/2013
Zmluva 02/2013
Zmluva 03/2013

2012

Zmluva 01/2012
Zmluva 02/2012

Zmluva 03/2012