Výstava starých kníh

Výstava starých náboženských kníh

V dňoch 20.3. až 23.3.2012 v priestoroch obecného úradu vo Vechci sa uskutočnila výstava starých náboženských kníh a časopisov. Výstavu pripravili členky klubu dôchodcov s miestnym spolkom červeného kríža. Staré náboženské knihy boli vyzbierané od občanov Vechca. Najstaršia kniha na výstave bola, Život Ježiša Krista z roku 1857, napísaná švabachom. Biblia z roku 1876 a modlitebná knižka z roku 1890 sú tiež napísané švabachom. Písmo sväté z roku1924 je v češtine. Modlitebné knižky z rokov 1892 a 1898, sú v maďarčine. Knihy – životopisy svätých pochádzajú z rokov 1878 (Jana z Arku napísaná v maďarčine), až 1908 (v slovenčine) novšie vydania z rokov 1929 až 1970. Kalendáre: Pútnik Svätovojtešský – najstarší z roku 1931. Kalendár spolku sv. Jozefa z roku 1949. Kalendár roľníckych vzájomných pokladníc z roku 1941. Učebnice Katechizmu: najstaršia vydaná v maďarčine z roku 1908. Ďalšie katechizmy od roku 1941 až po rok 1980. Staré časopisy pochádzajú z rokov 1921 až po rok 1943. Milým spestrením výstavy boli staré obrazy a kríže, ktoré boli súčasťou domácnosti našich starých rodičov a majú ešte aj dnes svoje popredné miesto v našich domoch. Organizátori výstavy ďakujú všetkým občanom Vechca, ktorí boli ochotní požičať tieto knihy, ktoré zdedili po svojich prarodičoch a príbuzných. Dúfame, že výstava bola malým spestrením kultúrneho života v obci počas pôstneho obdobia. " Fotografie z výstavy historických kníh .(Fotografie z výstavy)":[foto-index.php?galid=22]