Jasličkári 2011

Dňa 26.decembra 2011 sme v obci pripravili kultúrny program pri živom betleheme počas ktorého vystúpili deti z materskej školy Vechec, poslovia dobrej noviny z Cabova, katolícka mládež z Vechca, žiaci základnej školy Vechec, ženy a muži z Vechca. Návštevníkov tohto kultúrneho podujatia pohostil starosta teplým punčom.

Video z tohto podujatia je rozdelené do troch častí. V prvej časti vystupujú deti z MŠ Vechec a Dobrá novina z Cabova

V druhej časti sa predstaví katolícka mládež z Vechca, žiaci ZŠ Vechec a spevácka skupina Ženy z Vechca

V tretej časti vystupujú Chlopi a ženy z Vechca a „Gubaši“